Elevinflytande

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Vi arbetar med inflytande på tre olika plan, dels det individuella (IUP), klassen (klassråd) och skolan som helhet (klassråd, elevråd, miljöråd och matråd).

IUP:
· alla elever deltar i utvecklingssamtal minst en gång per termin, där en individuell utvecklingsplan (IUP) skrivs gemensamt med föräldrar och lärare.

· eleverna har mål som utvärderas regelbundet i sin utvecklingsplan.

· eleverna deltar i upprättandet av målen.

Klassråd:

· alla klasser har klassråd varje vecka, där klassens och skolans arbete diskuteras, både ur arbetsmiljö-, lärande- och innehållssynpunkt.

Elevråd:

· elevrådet, som består av en representant per klass träffas regelbundet.

· elevrådet kan skicka representanter till Skolrådet om det är ärenden där det är viktigt att elever finns med.

Miljöråd:

· miljörådet består av en representant per klass och träffas regelbundet


Matråd:

· matrådet består av en representant per klass och träffas regelbundet