Systematiskt kvalitetsarbete

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Fröslundaskolan arbetar systematiskt för att ständigt göra förbättringar i vår verksamhet både i skolan och på fritidshemmet. Genom att ständigt titta på våra resultat, göra analyser och utifrån dessa dra slutsatser, kan vi utvecka verksamheten i rätt riktining och göra de rätta satsningarna.
Vi arbetar systematiskt både inom kunskapsområdet och inom området med normer och värden.

Här är skolans plan för det systematiska kvalitetsarbetet.