Betygsresultat årskurs 6

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Terminsbetyg för årskurs 6 i grundskolan sätts varje termin från och med hösten i årskurs 6.

Betygsresultat årskurs 6 våren 2016

Resultaten som presenteras nedan baserar sig på kommunens egen statistik samt statistik från skolverkets databas Siris. Vilka resultat som beräknats/hämtats från vilken källa framgår under respektive tabell.

Andel elever med betyg i alla ämnen de läst (jämförelse mellan olika kommuner)

Statistik

Andel elever i Eskilstuna kommun som fått betyg i alla ämnen de läst.

Statistik

Genomsnittligt meritvärde vid kommunal grundskolor i Eskilstuna

Betygsstatistik_2016