Studieverkstad

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

I studieverksta´n får flerspråkiga elever chans att lära på både svenska och sitt modersmål. Det är en parallellundervisning som är knuten till de ordinarie klassernas arbetsområden.

Ibland följer eleverna med pedagogerna till studieverksta´n och ibland är pedagogerna med i klassrummet.

De språk eleverna kan få undervisning på är: arabiska, engelska, keldanska, somaliska och svenska som andraspråk. Hadil Faransi, Feisal Ali och Ingrid Lindfors arbetar i studieverksta´n.

I studieverksta´n har skolans elever tillgång till läxhjälp. Ett tillfälle för årskurs 1-3 och ett tillfälle för årskurs 4-6.