NTA

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

NTA är en förkortning av Naturvetenskap och Teknik för Alla. Det är ett skolutvecklingsprogram för år F-6 i grundskolan.

Initiativet till NTA har tagits av Kungliga Vetenskapsakademien och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. NTA bygger på Science and Technology for Children (STC) och utvecklas successivt i nära samarbete med kommuner.

NTA sätter eleverna, deras intressen och nyfikenhet i centrum. Eleverna gör olika undersökningar och använder och vidareutvecklar sina erfarenheter och sitt kunnande i naturvetenskap och teknik. Stor vikt läggs vid kommunikation, både muntlig och skriftlig. Eleverna formulerar i samarbete med vuxna och med varandra sin förståelse av och kunskap om olika fenomen.
Besök gärna hemsidan, www.ntaskolutveckling.se/ .

Schema för NTA-teman på Fröslundaskolan
Hösttermin:
Skolår
F -
1 -
2 - Balansera och väga
3 - Från frö till frö
4 - Kretsar kring el
5 - Flyta eller sjunka
6 - Magneter och motorer

Vårtermin:
Skolår
F-klass - Jämföra och mäta
1 - Fast eller flytande
2 - Förändringar
3 - Fjärilens liv
4 - Kemiförsök
5 - Rörelse och konstruktion
6 - Mäta tid