Idrott och hälsa

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Grundtanken i vår undervisning är att skapa förutsättningar för alla att delta i olika idrottsaktiviteter på sina egna villkor.

Vi har ett omväxlande utbud av aktiviteter både ute och inne som följer årstidernas gång. Allt för att stimulera eleverna att skapa en god kroppsuppfattning och ett ändamålsenligt rörelsemönster. Med varierad undervisning vill vi ge eleverna förutsättningar till goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande. Genom undervisningen vill vi även ge eleverna möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.


Bra att veta:

 


Om du är skadad eller sjuk


Ta med intyg. Kanske finns det något man kan vara med på ändå. Därför får du gärna vara ombytt.


Om du glömt kläder


Idrottslärare avgör vad eleven kan göra tex vara med på vissa övningar, gå promenad etc.


Vid idrott utomhus


Tänk på att olika årstider kräver olika klädsel. Vi ser helst att eleverna har skor anpassade för fysisk aktivitet.


Vid idrott inomhus


Fungerar bra med t-shirt och shorts och vi ser helst att eleverna har skor då de ger stötdämpning för rygg och knän samt bättre fäste.

 

Dusch

 

 

Hygien och hälsa är viktigt. Vi duschar alltid efter idrottslektionen.

Vi som undervisar i ämnet Idrott och Hälsa