Specialundervisning

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Speciallärare/specialpedagog arbetar med elever som av olika anledningar är i behov av särskilt stöd. Vi gör tillsammans med pedagogerna, eleven och vårdnadshavare en pedagogisk kartläggning och utformar därefter vid behov ett åtgärdsprogram för eleven.

Åtgärdsprogrammet beskriver de åtgärder skolan gör samt hur och när utvärdering ska ske.

Åtgärdsprogramet är ett komplement till elevens individuella utveklingsplan (IUP). Under läsåret sker screening av alla elever från förskoleklass till skolår 6. Screeningarna ger ett underlag till att kunna erbjuda elever bästa möjliga stöd.
Se skolans handlingsplan för läs, skriv och matematik utveckling.

Speciallärare på Fröslundaskolan:

F-1 Inga Magnusson

2-3 Monika Jogfor Lindstein

4-6 Carina Larsson

Rekrytering av specialpedagog pågår