Barn i behov av stöd

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Ansvaret för att ge varje barn och elev det stöd som de behöver ligger på den enskilda skolan. I första hand är det lärare, mentorer och specialpedagoger på skolan som ger stöd.

.

  • Barn som ej nått fullgod språklig medvetenhet vid skolstart får fortsatt språklig träning.
  • Elever som behöver extra träning i läsning, skrivning och räkning får hjälp av våra speciallärare.
  • Barn med annat hemspråk än svenska får undervisning i svenska som andra språk.

Ibland behöver lärare i sin tur hjälp av specialister inom olika områden. Då har Eskilstuna kommun ett antal gemensamma resurser för stöd. Att anlita stöd utanför skolan beslutas oftast i samband med elevhälsomöte där rektor, lärare och föräldrar deltar i en diskussion om vilka åtgärder som behöver sättas in.