Antimobbingteam

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Vi som ingår i antimobbingteamet på Fröslundaskolan, heter Torbjörn Fridell och Thomas Olsson.
Tillsammans med personal från övriga stadier jobbar vi för att göra Fröslundaskolan fri från mobbing.

Erfarenheterna säger oss att barnen på skolan inte ägnar sig åt utstuderad mobbing, men de kan ofta säga elaka kommentarer till och om varandra. Det upplevs som sårande. Även slag och knuffar förekommer.  Det är absolut inte tillåtet.  Detta försöker, naturligtvis, alla vuxna stävja genom att dagligen tala med barnen om respekt och förståelse för varanda.

När vi, som antimobbingteam, blir kontaktas, för vi samtal med berörda elever, enligt Farstamodellen. Vid dessa samtal visar det sig oftast att barnen som fällt elaka kommentarer inte förstår hur ont de kan göra. När de förstår detta är, de flesta, inställda på att upphöra med elakheter mot den de sårat. Vår bedömning är att barnen klarar detta bra men, i vissa fall, fortsätter man med beteendet, men riktar det mot andra barn.

Vi har sedan år 2002, utsett kamratstödjare. Vid dessa tillfällen går vi ut med en enkät i klasserna, där barnen anonymt svarar på vem eller vilka dom känner förtroende för. I samråd med klassläraren utser vi sedan kamratstödjarna. Vår erfarenhet säger att nästan alltid överensstämmer barnens omdömen med våra egna.
Kamratstödjarna deltar tillsammans med barn från mellan/högstadiet på, av skolan anordnade utbildningsdagar, en dag per termin.