Arbetsmetoder

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Vår vision

Vi på Fröslunda skola vill verka för att eleverna ska känna sig trygga, kan samarbeta och vara lyhörda för varandra. Barnen ska känna sig delaktiga och betydelsefulla. Vi vill lyfta fram likheter och olikheter och bygga broar mellan människor. Vi vill ge barnen en beredskap för livet med det goda samtalet som grund och på så vis skapa:

Arbetsro/ Trygghet     Lust att lära      Självkänsla     Ansvar

 Arbetssätt

Vid skapande moment arbetar vi ofta tvärs över åldersgränserna samt vid temaarbeten. Vi vill genom ett skapande arbete utveckla synen på lärandet. Det som människan tar in genom alla sina sinnen ger ökade möjligheter för att utvecklas. Det tematiska arbetssättet betonar hur olika företelser och ämnen hänger ihop. Barnens alla möjligheter tas tillvara och stimuleras.  Vi ser till hela människans resurser för inlärning. Vi redovisar ofta det vi skapat genom:

Hemsidan         Utställningar       Maskerader       Kulturfestival