Lokal verksamhetsplan 16/17

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Skolan har en gemensam verksamhetsplan för 16/17.
Varje arbetslag utarbetar sedan en verksamhetsplan för sitt område för att kunna bli mer specifika kring vad de ska arbeta vidare kring. Verksamhetsplanen delutvärderas systematiskt under hela läsåret. I slutet av läsåret summeras allt och detta i sin tur bildar grunden för nästkommande läsåres verksamhetsplan.