Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Alla skolor ska arbeta aktivt för att främja elevers lika rättigheter och möjligheter. Skolorna ska arbeta förebyggande och främjande, men även ha en rutin som beskriver hur skolan arbetar ifall en kränkande handling uppstår.

Som stöd för arbetet gör skolan varje år en plan; Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling.

I planen finns mål för de främjande och förebyggande insatserna som bygger på kartläggningar och utvärderingar av tidigare års arbete. Där finns också en beskrivning av vilket arbete som planeras och vilka rutiner som gäller. Planen beskriver hur barn och elever medverkar i det främjande och förebyggande arbetet.

Här kan du läsa Fröslundaskolans Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling för läsåret 15/16