Förberedelseklass

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Vi som arbetar i Förberedelseklasserna är:

Lärare Ulrika Weiszhaupt
Lärare Mari Tjulin
Språkhandledare i somaliska Farhiya Yussuf
Språkhandledare i arabiska Norieh Alla Wirdi
Språkhandledare i arabiska Samira Denha Yelda

Målet för undervisningen i Förberedelseklassen är att:

  • eleven ska känna sig trygg i skolan.
  • utgå från de kunskaper som varje barn bär med sig.
  • stärka elevens självbild, självkänsla och identitet.
  • stimulera och stödja eleven i deras flerspråksanvändning.
  • medvetet variera undervisningen för att väva in alla sinnen.
  • eleven känner glädje i lärandet.

Så här arbetar vi
Gruppsammansättningen förändras ofta när nya barn kommer eller flyttar.
Det gäller att utgå från varje barns språk, kunskaper och förutsättningar.
Vi fokuserar mycket på dialog och samtal, läs- och skrivinlärning, friskrivning, praktisk och teoretisk matematik.
Som komplement till "traditionell undervisning" använder vi oss av lekar, spel, bild och form, sång, musik, drama, rim och ramsor och sagoläsning.

Vi arbetar ofta flera vuxna och med olika språkgrupper i klassrummet samtidigt. Vi arbetar pedagogiskt med vatten i den praktiska matematiken, färg och form m.m.
Eftersom alla barn har olika kunskaper i svenska språket är sång och musik med rörelse ett mycket bra sätt att träna svenska.

Vi bygger vår verksamhet på förståelse och nära kontakt med elever och föräldrar. Vissa av våra  elever kan ha svåra upplevelser bakom sig, därför är det  viktigt att vi har samtal med elever och föräldrar i enskilda rum.