Mål fritidshem

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

*  Barnets behov är i centrum genom att ta hänsyn till barnets utveclingsnivå.

*  Barnens ska lära sig ta ansvar, bli självständiga och att själva lösa konflikter.

*  Kunskaperna provar barnen på en praktisk nivå och pedagogerrna 
   hjälper barnen att förstå sin omgivning genom tex lek, samspel.

* Barnen får vara ute i skog och mark, men även ute i  samhället.

*  Våra traditioner värnas och förs vidare.

 

* Att skapa förståelse för olikheter såsom kön, etnicitet religon, familjeförhållanden

* Att personal och föräldrar har ett gemensamt ansvar
    för barnens fostran.