Fritidshem

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Vi arbetar aktivt med att skapa förutsättningar som ger trygga och stabila barn. I verksamheten strävar vi efter att skapa en atmosfär som uppmanar till eget initiativ och ansvar för att främja den egna utvecklingen. För oss är det viktigt att barnen i sina kamratrelationer lär sig att reflektera över varför saker och ting sker.

På Fröslundaskolan har vi tre fritidshem:
Vintergatan för förskoleklassens elever
Solstrålen för elever i åk.1
Korallrevet för elever i åk.2

Personal Vintergatan

Lärare Tuula Huselius
Fritidspedagog tjänsten är vakant
Förskollärare Rita Rezgar Anton

Personal Solstrålen

Fritidsledare Sroud Marouf
Fritidsledare Simon Olsson
Beteendevetare Kenneth Luthman

Personal Korallrevet

Fritidspedagog Peder Larsson
Fritidsledare Elin Öhman
Fritidsledare Ulf Sandholm

 

På Skjulstaskolan finns ett fritidshem, Kulturverkstan. För årskurs 4-6 finns en öppen verksamhet. Vi har öppet till klockan 16.00.

Personal Kulturverkstan

Fritidspedagog Tomas Norberg
Elevassistent Edier Frejd
Elevassistent Joni Dawd 
Elevassitent Felix Lange

 

Så här fina gubbar kan man göra av smörgåsarna vid mellanmålet.

mellis fritidshem            mellis smörgås          mellis smörgåsgubbe