Elevinflytande

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Klassråd
En gång per vecka schemaläggs klassråd. Ordförande och sekreterare utses.
Ansvarig för klassråd är respektive mentor.

Elevråd
Elevrådet träffas en gång i månaden. Varje klass har representanter som deltar i elevrådet. De har med sig frågor från respektive klassråd.

Kallelse och dagordning delas ut till respektive mentor i god tid före mötet. Protokoll skrivs på mötet. Elevrådsrepresentanterna läser upp det för sin grupp på nästa klassråd. Sedan sätts protokollet in i en pärm tillgängligt för elever.
Ansvarig för elevrådet på Fröslunda är Victoria Lundkvist och på Skjulsta Torbjörn Fridell Johansson.