Om oss

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Logga Faktoriet

Faktoriet

Faktoriet ligger tillsammans med Eskilstuna Stadsmuseum vid ån i centrala Eskilstuna. Lokalerna uppfördes på 1840-talet för tillverkningsindustri. 2010 flyttade skolan in och har nu ca 280 elever på skolan. 2014 rustades en flygelbyggnad med bland annat NO-lab och musiklokaler. September 2015 tog skolan över Komteks lokaler som ligger i samma byggnad som skolan. Dessa lokaler kommer skolan att nyttja som bild och slöjdsal. Eleverna har idrott i MunktellArenan.

Skolrestaurangen ligger på promenadavstånd i Rinmangymnasiet. Där erbjuds alltid minst två rätter lagade från grunden, vegetarisk mat och salladsbord.

Som skolbibliotek används stadsbiblioteket. På Faktoriet finns elevcafeteria med uppehållsrum.

Studera världen direkt

Skolan arbetar ämnesövergripande med projekt som ofta utmynnar i något synbart och verkligt och somgärna sker genom att eleverna är ute hos olika aktörer i samhället. Elever från Faktoriet har bland annat varit med och utformat vapenutställningen på Eskilstuna Stadsmuseum och haft projekt tillsammans med Tekniska museet i Stockholm i samband med deras utställning ”Tidernas hundra viktigaste uppfinningar”.

Föräldrar och mentorer

Projekt av olika slag presenteras för föräldrar som är nära knutna till skolan med flera föräldramöten per termin. Varje klass har två mentorer och stor vikt läggs
vid relationer mellan elever, personal och föräldrar.

Digital kunskap

Faktoriet har varit en testskola för digital undervisning och skolan ligger långt framme med att använda elevernas lärplattor för löpande återkoppling på skolarbetet. All lektionsplanering finns tillgänglig och en diskussion förs även om källkritik och risker med det digitala samhället. Elevens val ligger på en heldag i
månaden då eleverna är med och påverka innehållet och upplägget.

 

Aktörer som vi har samarbetat med, eller samarbetar med idag:

 • Eskilstuna Stadsmuséum
 • KomTek
 • Konstmuséet Eskilstuna
 • The Mersey Beatles
 • Naturskolan Eskilstuna
 • Parken Zoo
 • Science Park
 • Studiefrämjandet musik och media/Balsta musikslott
 • Tekniska muséet Stockholm
 • Teskedsordern
 • Unna design
 • B. Wahlström - Massolit förlag