Mål

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Alla skolor i Eskilstuna är målstyrda. Det betyder att politikerna sätter upp nationella och lokala mål och anslår pengar. Grundskolans läroplan och Eskilstunas skolplan är sådan nationella och kommunala mål. Personal, elever och föräldrar beslutar därefter om skolans egna mål för att uppfylla vad politikerna beslutat.