Budget

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Eskilstuna kommunfullmäktige har för 2016 anslagit drygt 2 miljarder kronor av kommunens budget till skolor och förskolor och fördelat pengarna med ett system som ger varje skola en summa per elev.

För 2016 (januari-mars) gäller följande skolpeng:

Förskoleklass (sexåringar): 47 222 kronor per elev

Fritids 6-9 åringar: 26 880 kronor per elev

Årskurs 1-3: 64 943 kronor per elev

Årskurs 4-6: 69 704 kronor per elev

Årskurs 7-9: 72 098 kronor per elev

För 2016 (april-december) gäller följande skolpeng, inklusive ökade lönekostnader:

Förskoleklass (sexåringar): 48 309 kronor per elev

Fritids (6-9-åringar): 27 498 kronor per elev

Årskurs 1-3: 66 437 kronor per elev

Årskurs 4-6: 71 308 kronor per elev

Årskurs 7-9: 73 757 kronor per elev

Rektor ansvarar för budgeten. 

Utöver dessa belopp ges ett tillägg till skolorna för att jämna ut skillnader i den socioekonomiska strukturen i olika skolor. Detta så kallade strukturtillägg blir olika stort för olika skolor, beroende på deras sammansättning av elever.