Rutiner Torshälla

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Länstrafikens turlista hittar du här:

Buss från Solvik körs i år av Axelssons buss. Avgångstiden är 07.45 från Solvik.
Åter från skolan 14.40.

När man åker buss i direkt anslutning till skolan, ansvarar skolan att eleverna kommer med. Det finns alltid en vuxen skolpersonal vid bussarna.

Att hämta från fritids är föräldrars ansvar. När man åker buss i direkt anslutning till skolan, ansvarar skolan att de kommer med. Om föräldrarna väljer en senare buss, är det istället föräldrarnas ansvar. Personal påminner i så fall barnen när det är dags, men de ska sedan klara att gå själv och ha koll på tiden själva.