Ansökan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

I vilka fall ska ansökan göras?

Ansökan om skolskjuts ska göras när (en ansökan per elev)

 • En elev som bor växelvis lika mycket hos båda föräldrarna och behöver skolskjuts från den ena eller båda adresserna inom kommunen. 
 • Sökande som vill anföra trafikförhållanden, elevs funktionshinder eller annan särskild omständighet .
 • Avser ansökan funktionshinder ska läkarintyg eller annat intyg ej äldre än två år bifogas ansökan.

  Kom ihåg att fylla i Bilaga till ansökan om skolskjuts.

För elev som behöver skolskjuts enbart på grund av skolvägens längd krävs ingen skriftlig ansökan. Anordnandet av sådan skolskjuts ingår i skolans ordinarie planering inför läsårsstarten samt löpande under året. 

När ska ansökan göras?

Beslut om skolskjuts är alltid tidsbegränsat, oftast läsårsvis. Förnyad ansökan ska göras senast 1 juni för att kommunen med säkerhet ska kunna ordna skolskjuts till kommande läsår. Ansökan som lämnas in under läsåret har en handläggningstid på cirka 3 veckor.

Vart ska ansökan skickas/lämnas?

 • Ansökan om skolskjuts vid växelvist boende
 • Ansökan om skolskjuts p g a särskilda skäl
  skickas till:
  Eskilstuna kommun
  Stadsbyggnadsförvaltningen
  Trafikavdelningen, kollektivtrafikgruppen
  631 86 Eskilstuna

  Du kan också lämna den i stadsbyggnadsförvaltningens  kundtjänst i Värjan, Alva Myrdals gata 5. Har du frågor går det bra att ringa till oss på telefon 016-710 26 04 vardagar mellan klockan 8.30 och 9.30.

Information om behandling av personuppgifter (Personuppgiftslagen SFS 1998:204)

Personuppgifter som lämnas i ansökan kan komma att behandlas i dataregister av SAMRES AB:s beställningscentral. Personnummer lämnas inte ut till transportör vid beställning av resa.

Du har rätt att en gång per år, efter skriftlig och undertecknad begäran, få ut information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av SAMRES AB:s beställningscentral. SAMRES AB är skyldig att omgående rätta felaktiga eller missvisande uppgifter.