Verksamhetsrapport 2014

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Vi har under 2014 uppfyllt de flesta av de åtaganden vi haft under året.
Kunskapsresultatet är på samma nivå som tidigare år. Flickornas resultat är 9 % högre än pojkarnas (16 ämnen). Kärnämnena har en måluppfyllelse runt 90 %. Simundervisningen har gett bättre resultat än förra året.

Utvecklingsarbetet har varit inriktat på bedömnings- och planeringsförmåga. Under våren har det varit fokus på matte och under hösten läsförståelse.

Elevernas upplevelse av trygghet ligger stabilt runt 90 % med en variation på några procent mellan olika år, för fritids är resultatet några procent högre.

Vi har följt elevernas upplevelse av delaktighet men ännu inte fått genomslag av vårt arbete då vi inte sett några stora skillnader i resultatet.

Ledningsorganisationen har stärkts med 60 % biträdande rektor.

Vi har upplevt att det blir allt svårare att rekrytera behörig personal, särskilt som vikarier. Vi har haft fler inflyttade elever än tidigare och elevantalet på skolan har ökat.

 

Verksamhetsberättelse 2014 Edvardslundsskolan