Skolinspektionens granskning

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Skolinspektionen är den statliga myndighet som  har tillsynsansvar för förskolan, fritidshemmen, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Skolinspektionen granskar regelbundet alla skolor för att se att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten. Under läsåret 2013/2014 besöker Skolinspektionens Eskilstunas skolor.

Vi har nu fått svaret från granskningen:

...det har inte framkommit annat än att Edvardslundsskolan uppfyller författningarnas krav inom de områden som granskats och att inspektionen därmed avslutas.

Här kan du läsa informationsbrevet till vårdnadshavare.