Vårt Comenius-projekt

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Vi bedriver ett utvecklingsprojekt inom sopsortering och återvinning tillsammans med flera andra länder inom EU: Storbrittanien, Spanien, Österrike och Turkiet.

Projektet syftar också till att utveckla elevernas insyn i olika kommunikationssätt med andra länder. De olika länderna besöker varandra i olika omgångar. Vi kommer att resa med elever till Spanien i maj 2013.

Projektet startade i augusti 2012 och kommer att pågå i två år.

Lär mer på projektets hemsida ->