IT-lärmål

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Vi har lärmål inom IT, som är skapade utifrån kursplanen (Lgr11).

När eleven slutar 3:an ska han/hon kunna:
• Ordbehandling – skapa ett dokument, lägga in bilder, text, rubriker (sv)
• Filhantering – spara och hitta sina dokument (sv)
• E-post – skriva, skicka och ta emot e-post, bifoga dokument.
• Fotografera med digitalkamera och överföra bilder till dator (bild).
• Söka information på webbsidor för barn (sv, so)
• Läsa om aktuella samhällsfrågor på några webbsidor (so)sidor
• Källkritik;Förstå hHur texters avsändare påverkar innehållet (sv)
• Förstå hur man kan värdera och bearbeta funnen information (so)

När eleven slutar 6:an ska han/hon kunna:
• Söka några fakta på webben (sv)
• Söka några enkla fakta på webben på engelska (eng)
• Sovra bland fakta på webben
• Sovra bland enkla fakta på webben på engelska (eng)
• Läsa och förstå webbsidor som kombinerar ord, bild och ljud (sv)
• Förstå hur reklam och opinionsbildning på nätet kan gå till (sh)
• Hitta avsändaren på några olika webbsidor och fundera kring hur det kan påverka budskapet (sh)
• Jämföra några källor och pröva deras tillförlitlighet (sv)
• E-post – skriva, skicka och ta emot e-post, bifoga dokument.
• Fler funktioner i Ha fördjupade kunskaper i använda ordbehandling, t.ex. rättstavning, bilders placering och dolda tecken, e-post,  (sv)
• fFilhantering med mappar (sv).
• Grunderna i PowerPoint (enkelt bildspel), samt använda det som stöd för en presentation (sv).
• Grunderna i Copyright och fildelning (sh)
• Grunderna i digital bildredigering
• Filma med digital filmkamera och kunna utföra enkel redigering (bild)
• Redigera Skapa ljud och musik på datorn (mu)

 
Alla elever i skolår 4-6, ska årligen få utbildning i säkerhet på nätet, speciellt med inriktning mot e-post, MSN Messenger, blogg, YouTube, Bilddagboken och Facebook.
Alla elever i skolår 4-6, ska årligen delta i diskussioner om etik på nätet, god kamrat.
Alla elever i skolår 4-6, ska årligen få utbildning i källkritik, t.ex. hur Wikipedia fungerar, samt skillnad mellan expertgranskat media och andra.
Alla elever i skolår 4-6, ska årligen få publicera något för webben, t.ex. för hemsidan eller skoltidningen.