IT i skolan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Vikten av IT i lärandet betonas i skolans styrdokument. Edvardslundsskolan är en modern skola med OH-kanoner, bärbara elev- och personaldatorer och lärplattor.