Utvecklingsområden

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Att ständigt utveckla vår skola är en naturlig del i vårt arbete. Vi strävar efter att ständigt lära oss och bli bättre, samt att löpande ta in nyheter i undervisningen i lagom grad.

I år är det stort fokus på läsprocessen. Vi arbetar med "en läsande klass" och deltar i en kommunal lässatsning.

Edvardslundsskolan är med i ett Erasmus+ projekt, Fueling the future", som handlar om förnyelsebar energi. Våra klasser arbetar för att öka förståelsen för hållbar utveckling.Vi samarbetar med skolor i England, Turkiet, Spanien och Tjeckien. Besök gärna vår hemsida (under uppbyggnad).
Förutom miljöfrågor ger projektet oss möjligheter att öka förstålsen mellan olika länder och träna kommunikation på många sätt och på flera språk.