Sjukanmälan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Om ditt barn blir sjukt ska du göra en frånvaroanmälan före kl 7:45 varje dag ditt barn är borta. Efter kl 12.00 mitt på dagen kan du anmäla frånvaro för efterföljande dag.

Från och med september frånvaroanmäler du via skolans nya informationsportal Vklass. Här anmäler du frånvaro via din dator, smarta telefon eller ringer telefonnummer 08-51909321.Om en elev är sjukanmäld kontaktar vi inte målsman.
Ingen friskanmälan behövs.

Under loven anmäler du frånvaro direkt till fritids