Sjukanmälan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Om ditt barn blir sjukt ska du göra en frånvaroanmälan före kl 7:45 varje dag ditt barn är borta. Efter kl 12.00 mitt på dagen kan du anmäla frånvaro för efterföljande dag.

Under loven anmäler du frånvaro direkt till fritids
Från och med september frånvaroanmäler du via skolans nya informationsportal Vklass.

Om en elev är sjukanmäld kontaktar vi inte målsman. Ingen friskanmälan behövs.