Ordnings- och trivselregler

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Våra ordningsregler beslutas enligt skollagen av rektor.
De samverkas i klassråd, elvråd och husråd (föräldrar)

Årets regler hittar du här, de har ännu inte hunnits samverkas då läsåret är nytt.