Fotografering på skolan?

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

I enlighet med personuppgiftslagen ber vi om föräldrars godkännande för eventuell publicering av bild och film, se vårt publiceringsavtal. Det kan finnas många orsaker till att man väljer att eleven INTE får publiceras, och det måste vi alla respektera. Därför gäller det generellt fotoförbud för alla elever och föräldrar på skolan.