Arbetsområden, LPP och timplan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Vi arbetar med avgränsade arbetsområden. För dessa skriver vi lokala pedagogiska planeringar (LPP). Där anger vi mål för lärandet, hur vi ska arbeta med området, samt hur det ska bedömas av både lärare och elev. Beskrivningarna för varje arbetsområde lägger vi upp på klassens hemsida.

Här finns skolans timplan