Om oss

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Edvardslundsskolan är den lilla skolan i Torshälla, där lärarna känner varje elev. Lokalerna är mycket fräscha och utemiljön är anpassad till barns behov av lek. Edvardslundsskolan arbetar aktivt för en bättre miljö.

Edvardslundsskolan är en skola som är byggd 1973 och sedan till stora delar en nybyggd eller ombyggd skola som vi nyinvigde 1999. Vi har ca 400 elever från förskoleklass till och med  årskurs 6. Vi är ca 50 i personalen.

Linbana

I arbetslagen arbetar vi i åldershomogena grupper, det vill säga varje åldersgrupp var för sig. I arbetslaget finns lärare, fritidspedagoger, förskollärare och speciallärare.

Under de första veckorna på höstterminen arbetar vi med att lära känna varandra. Det är viktigt att vi får ett bra arbetsklimat och att alla känner sig trygga i skolan. Vi arbetar med etik och moral på olika sätt i alla klasser till exempel med kompissamtal och värderingsövningar. För att utveckla varje individ och få en helhetssyn har vi gemensamma planeringar och planeringsdagar.

I klasserna ett och två arbetar man med basfärdigheterna i de homogena grupperna. Under grupptimmarna arbetar de med klasslärare, resurslärare eller fritidspedagoger. Planerad utevistelse för barnen en till två gånger i veckan.

Klasserna tre och fyra arbetar med basämnenas delmål svenska, matte och engelska så varje elev får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Eleverna träffar varje vecka musiklärare, slöjdlärare och idrottslärare. So och No integrerar vi med övriga ämnen under temaveckor.

Fritidshemmet bedriver sin verksamhet i våra gemensamma lokaler. Det är fritidspedagoger och förskollärare som är ansvariga. Fritidspedagogerna arbetar både i skolan och på fritids som skapar trygghet och kontinuitet. Årskurs fyra elever har möjlighet att vara på skolans öppna verksamhet.

Vi har alla ett gemensamt ansvar och arbetar mot samma mål.