Mål

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Grundskolan är målstyrd. Det betyder att de politiker som valts av medborgarna anger övergripande mål och ger en budget som ska användas för att nå målen.

Riksdagen och regeringen fastställer mål och riktlinjer som gäller för arbetet i alla grundskolor i landet. Huvudansvaret för verksamheterna ligger på kommunerna som fördelar resurser och organiserar verksamheten.

Kommunfullmäktige fastställer en årsplan med mål för kommunkoncernens verksamheter. Utifrån denna sätter Torshälla stads nämnd åtaganden och mål för grundskolorna som finns i förvaltningen i en nämndövergripande verksamhetsplan. Varje skola gör en lokal verksamhetsplan som beskriver hur skolan ska nå de kommunala och statliga målen. Till målen kopplar sedan varje skola aktiviteter som ska leda till måluppfyllelse.

Lokal verksamhetsplan

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

De nationella och kommunala styrdokumenten