Välkommen till ettan!

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Vi hoppas att sommaren har gett er alla många möjligheter till skön avkoppling och att eleverna nu känner sig laddade för sitt första skolår.

Våra klassrum finns på Guldgruvan. Klasslärare i årskurs 1 är Linda Jalmberger (1D), Pia Rimpikangas (1E), Therese Scholander och Rimista Doktorian (delar 1F). Fritidspedagogerna Inger Mårtensson, Anne-Marie Malmström och Lena Öhman samt elevassistent Josefin Gefvert arbetar också i årskurs 1. Speciallärare är Maria Karlsson.

Inskolningsveckor
Under de två första veckorna kommer vi att ha lektioner mellan klockan 8.00-13.05 alla dagar. Schemat kan komma att justeras efter inskolningstiden.

Raster
Varje dag har vi rast klockan 9.30-10.00 och lunch klockan 11.00-12.00. Årskurserna F-2 har gemensam skolgård på Skattkammaren. Alla elever är ute på alla raster oavsett väder. Rastvakter finns ute. Många elever brukar passa på att äta en medhavd frukt eller smörgås under rasten för att orka fram till lunch.

Extra ombyte
Det är viktigt att extrakläder, regnkläder och gummistövlar finns i kapprummet. En del elever tycker att det är skönt med innetofflor. Märk allt med namn!

Inskolningssamtal
Vi bjuder in er till inskolningssamtal i slutet av augusti/i början av september, efter att vi har hunnit lära känna eleverna något. Vi återkommer om datum och tider för samtalen.

Föräldramöte
Årskurserna 1-3 inbjuder till föräldramöte tisdag den 6 september klockan 18.00-19.30. Vi startar med gemensam information för hela lågstadiet i Öppna verksamhetens lokal till vänster vid skolans huvudentré. När årskurs 2-3 går till respektive klassrum, blir årskurs 1 kvar och fortsätter med information som berör oss.

V-klass
Nytt i hela Eskilstuna kommun är introduktionen av V-klass, en plattform för kommunikation. Där kommer ni bland annat att få ta del av veckobrev, schema och planeringar. Ni kommer att få inloggningsuppgifter hemskickade via post. På föräldramötet kommer ni att få information och möjlighet att ställa frågor om detta. Sjukanmälan kommer att göras via V-klass från och med 1 september. Under augusti görs sjukanmälan till skolans expedition på telefonnummer 016-710 73 80 senast klockan 7.45, så att all frånvaro registreras rätt. Om en elev är frånvarande och ej sjukanmäld, ringer vi hem.

Under augusti lägger vi ut veckobrev på skolans hemsida, för att sedan gå över till V-klass.

Egna pennor och leksaker
Eleverna har tillgång till den utrustning som de behöver i form av penna, sudd, färgpennor och tuschpennor i skolan. Lämna alla privata saker hemma. Detsamma gäller leksaker och gosedjur.

Värdesaker
De elever som har värdesaker med sig får lämna in dem till skolpersonal för förvaring under skoldagen.

Aktuella telefonnummer till skolan

Rektor, Bo Söderberg 710 73 82

Sjukanmälan, expedition 710 73 80

Skolsköterska, Britt Pössl 710 40 17

Skolkurator, Marita Lindberg 710 40 19

Köket 710 73 89

Idrott, Fredrik Toftling 710 40 15

Kristallen, specialundervisning 710 40 16

Arbetsrum, personal åk 1 och 3 710 41 07

Guldgruvan 710 73 28

Vi lärare nås bäst via e-post eller telefon efter skoltid.

Läsårsstider

15 augusti    Upprop

Vecka 44       Studiedagar och höstlov hela veckan

1 december    Öppet hus, Torshälla skolor, obligatorisk närvaro för elever

19 december  Hel skoldag inklusive julavslutning

20 december   Terminens sista dag, kompensationsledigt för öppet hus

9 januari          Studiedag

10 januari       Terminsstart

vecka 8            Sportlov

15 mars           Studiedag

vecka 15         Påsklov

26 maj             Kristi himmelsfärdsdag

8 juni               Skolavslutning

Läxmapp
På uppropsdagen får ni hem en plastmapp fylld med information. Ta del av den, fyll i alla blanketter som berör er och skicka tillbaka allt i mappen senast fredag den 20 augusti. Den mappen kommer att fungera som en läxmapp och ska alltid följa läxan mellan hemmet och skolan.

Svenska
Vi kommer att arbeta med ASL, Att Skriva sig till Läsning. Det innebär att eleverna skriver regelbundet på lärplatta/dator istället för att använda pennan. Vi lärare är alla väl förtrogna med denna läs- och skrivinlärningsmetod sedan tidigare och ser stora vinster med den. Den utgår från att alla elever har en vilja att berätta och skriva men många saknar de motoriska förutsättningarna för att klara det och hindras därmed ofta att skriva längre och mer utvecklade texter tidigt för hand. De flesta kan redan nu höra bokstavsljud och då även ljuda ord. Lärplattorna är utrustade med tangentbord och talsyntes. Vi kommer att träna finmotorik på många sätt.

Skoljoggen
Nästa vecka, tisdag den 23 augusti, har hela Edvardslundsskolan joggingdag. Vi går klassvis till Torshargsskogen och springer några varv i spåret. I samband med detta samlas en frivillig springslant som skänks till välgörande ändamål. Tänk på bekväma kläder och springvänliga skor. Ta gärna med en vattenflaska. Vi har vanliga skoltider och börjar och slutar i klassrummet.

Skolfotografering
Vi kommer att bli fotograferade någon gång under måndag-onsdag under vecka 38. Vi återkommer om exakt datum.

Besök skolan
Ni föräldrar är välkomna att hälsa på i vår verksamhet. Vi ber er att vänta med besök till tidigast under vecka 37, för att vi ska hinna bekanta oss med varandra och lära oss nya rutiner. Vi önskar att ni meddelar oss några dagar innan ni tänkt komma.

Hör av er om ni har frågor.
Nu kör vi igång!

Hälsar fröknarna i ettan

 

linda.jalmberger@eskilstuna.se

pia.rimpikangas@eskilstuna.se

therese.scholander@eskilstuna.se

rimista.doktorian1@eskilstuna.se