Guldgruvan åk 1 och 3

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Guldgruvan ligger till höger in från skolans huvudentre. Årskurs 1 har tre klassrum på nedre plan. Årkurs 3 har två klassrum på övre plan.

Årskurs 1
Pia Rimpikangas lärare
Linda Jalmberger, lärare
Therese Sholander, lärare
Rimista Doktorian, lärare
Anne-Marie Malmström, barnskötare
Lena Öhman, frtitdspedagog
Inger Mårtensson, fritidspedagog
Josefin Gefvert Elevassistent

Årskurs 3
Louise Flygare; lärare 3D
Irene Marklund; lärare 3E
Karin Andersson; fritidspedagog
Pia Malmström: fritidspedagog
Tobias Ahlros; elevassistent
Gabriella Domarhed, elevassistent
Silva , lärarassistent