Klass 5D, 5E och 5F

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Våra nyhetsbrev har flyttat till Vlklass
I september lanserade vi vår informations- och kommunikationskanal för elever och hem; Vklass. Här finns desutom schema, frånvarohantering, ledighetsnsökan, information om läxor mm. mm.

Som målsman har du fått ett brev med inloggningsuppgifter från Vklass. Se till att logga in omgående och utforska verktyget Vklass; https://www.vklass.se/Login.aspx?ReturnUrl=%2f&cookieCheck=true 

Vi har nu slutat att skicka hem information i pappersformat. Hör av dig till klassläraren om du absolut inte kan komma åt informationen på Vklass.

OM BUSSKORTEN
Under hösten 2016 inför Sörmlandstrafiken ett nytt biljettsystem för att förenkla och modernisera resandet i Sörmland! För dig som reser med elevkortet i Eskilstuna innebär det att ditt gamla kort byts ut mot ett nytt, smart kort, som du kan använda för alla dina resor. Det är ett magnetiserat platskort som delas ut på första skoldagen tillsammans med all information som du behöver.