Föräldrasamverkan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Skolan strävar efter ett nära samarbete med föräldrarna. Vi har två husråd/skolmöten per termin. Då bjuder vi in klassombud, men även samtliga föräldrar för information,  diskussion och delaktighet i frågor som rör skolan.

Klassombud för respektive klass väljs på första föräldramötet på höstterminen. Kontaktinformation kan visas på klassens hemsida. 

Kallelser
Vi ses i personalrummet kl 18.30

HT 2016: 26/9 och 22/11

Minnesanteckningar
Anteckningar upprättas vid varje möte. Här hittar du de senaste:

2016-09-29
2016-04-25
2016-02-18
2015-12-08
Skolbilder


Bilden är hämtad från Fotoakuten.se.