Fasta punkter

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Fasta punkter som vi utgår ifrån på både klass- och elevråd:

1. Ordföranden öppnar mötet. Utse sekreterare
2. Förra protokollet läses upp och godkännes
3. Klassen/elevrådsrepresentanter diskuterar:
- Beröm! Vad fungerar bra?
- Läget i klassen
- Miljöfrågor
- Skolmiljö: inomhus, utomhus (raster)
- Matfrågor
- Utvärdering av tidigare aktiviteter t ex Skoljoggen
- Lärarens punkt t.ex. planerade aktiviteter och temadagar
- Övrigt
4. Ordföranden avslutar mötet