Elevråd

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Elevrådet träffas två gånger per termin och en gång är det matråd.

Tid: 10.00 – 11.00
Plats: Skattkammaren/Rubinen

Varje klass utser en elevrådsrepresentanter.

Klasserna sammanställer sina åsikter och tankar på klassråden i respektive klass. Representanterna tar med frågorna till elevrådet.

Våra senaste anteckningar:
Matråd 2016-02-18

Fotbollsregler