Elevinflytande

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

På skolan finns idag olika typer av grupper för elevinflytande:

  • På klassrådet diskuteras det som rör den egna klassen
  • På elevrådet diskuteras det som är gemensamt för skolan.

Elevrådet

Elevrådet träffas två gånger per termin.

Tid: 10.00 – 11.00
Plats: Skattkammaren/Rubinen

Varje klass utser en elevrådsrepresentanter.

Klasserna sammanställer sina åsikter och tankar på klassråden i respektive klass. Representanterna tar med frågorna till elevrådet.

På mötet följer vi följande arbetsgång; fasta punkter