Hitta till talböcker

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Har du ett barn i din närhet som längtar efter att läsa samma böcker som sina kamrater, men inte riktigt klarar av att läsa tryckt text? Tipsa om talböcker! En inläst talbok gör det möjligt för barn och ungdomar med läsnedsättning att läsa på samma villkor som sina kamrater.

En läsnedsättning kan ha många orsaker. Vanligast är läs- och skrivsvårigheter inklusive dyslexi. Synnedsättning, rörelsehinder och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är andra orsaker.

Läs mer ->

Fler tips:
Läxhjälpslänkar
Fler pedagogiska appar