Skolpsykolog

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Psykologens uppgift är att stödja personal inom förskola, grundskola, särskola och gymnasium i deras arbete med barn/ elever. Personalen kontaktar psykologen vid behov.

Kontakten som tas av skolan kan gälla skolfrånvaro, lärande, kriser, mobbing, samarbetsproblem eller något annat. Det kan handla om enskilda barn/ föräldrakontakter eller grupper.

Ibland görs psykologutredningar för elever inom grundskola, särskola och gymnasiet, vilket sker i samråd med föräldrarna. Det sker för att bättre kunna stödja eleven och lärarens arbete.