e-mobbing

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Föräldrainformation angående e-mobbning

Hej,
Som ni säkert känner till så använder många elever MSN och andra chatt sidor för att prata med varandra via nätet. Tyvärr så går det inte alltid så sjyst till. Flera av våra elever utsätts för kränkningar och mobbning på nätet vilket gör att många mår dåligt.
Detta får konsekvenser i skolan, antingen att konflikter som startar på nätet fortsätter i skolan eller att elevers dåliga mående påverkar studieresultaten.
För att få bukt med detta har skolan ordnat en mailadress som elever som blir utsatta kan skicka breven till.
Mailen tas emot av kurator samt två personer ur antimobbningsteamet som avgör hur ärendet ska hanteras vidare. Vi vill att ni vårdnadshavare ska prata med era barn om hur viktigt det är VAD man skriver på nätet och att barn som känner sig utsatta skickar konversationen vidare till denna adress;
tryggmail.ed@eskilstuna.se
Med Vänliga Hälsningar
Lotta Höiem, Kurator