Antimobbningsgrupp

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Gruppen huvuduppgift är att förebygga, så att mobbning inte uppstår. Detta görs främst via värdegrundsdiskussioner i klassrummen och temaarbeten.

Antimobbningsgruppen har även till uppgift att agera om mobbning uppstår. När misstanke finns att någon eller några elever mobbas, skall någon i antimobbningsgruppen omedelbart kontaktas. Därefter börjar två av gruppens medlemmar att arbeta efter utarbetad behandlingsmall enligt ”Torshälla skolors modell”.