Trygghetsgruppen

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Läsåret 2016-2017

Ärendehantering på högstadiet

Mikael Kling, Oskar Ehrlin, Mikael Lindholm, Nicke Berzen, Erika Salazar, Faisal Hassan, Emad Yousif.

Ärendehantering på Låg-, mellanstadiet  och Pilen

Alex Jonsson, Patrik Karlsson, Claudio Salazar, Jeanette Karlsson, Britt-Inger Bergström.

 

Förebyggande arbete,  kamratstödjarträffar

Arbetsgång:

 


  1. Vid kränkning - Om elever kränks är det mentorns ansvar att göra en kränkningsanmälan.
    Lämnar/meddelar detta till rektor. Mentorn/läraren samtalar med den utsatta eleven.
  2. Utredning/åtgärder - mentorn/läraren samtalar med motparten och försöker reda ut. Om 1:a samtalet inte leder till en lösning eller om fler elever är inblandade meddelas trygghetsgruppen som tar över utredningen. Utredningsblankett fylls i vartefter samtalen genomförs. Åtgärd för den som utsätter någon för kränkning ska vara kvarsittning (rektorns beslut) med extra samtal med Micke K. Skolan markerar viktigheten i att bete sig rätt.
  3. Uppföljning - trygghetsgruppen har uppföljningssamtal 1-2 v och avslutar ärendet och skriver in det i utredningsblanketten samt meddelar rektor.