Meritpoäng

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Riksdagen har förändrat meritpoängssystemet för dig som går i GY11 och ska söka till högskolan. Detta påverkar ditt språkval i grundskolan.

Meritpoäng – är extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan inför dina högskolestudier.

Moderna språk

En elev kan skaffa sig extra bonuspoäng, s k MERITPOÄNG, genom att fortsätta eller börja läsa moderna språk (franska, spanska och tyska) på gymnasiet.

Språkstudierna i grundskolan och gymnasiet hänger ihop och är indelade i olika steg. Totalt finns 5 - 7 steg. Vid slutbetyget i år 9 har eleven slutfört steg två. För att få meritpoäng för språkstudier måste eleven i ha uppnått betyget E i minst steg tre.

Högre betyg i språkkursen ger inte högre meritpoäng .

Engelska

Engelska 5 som är ett av gymnasiegemensamma ämnen på gymnasiet läses av alla elever. För grundläggande behörighet krävs engelsk 6. Fortsätter eleven att läsa engelska 7, ger kursen 1.0 meritpoäng.

Modersmål
Modersmål läses inte i stegform och ger därför inte rätt till meritpoäng.

Alla program i den kommunala gymnasieskolan i Eskilstuna erbjuder språkundervisning. Där kan du läsa arbabiska, franska, finska, sorani, spanska och tyska som ett modernt språk.  

Matematik

Även matematikstudier på gymnasienivå kan ge dig meritpoäng.

Om en kurs krävs för en viss högskoleutbildning ger den inte meritpoäng.

Exempel:  Kalle läste franska steg 3 som ger 0.5 poäng och engelska 7 som ger 1.0 poäng. Han söker en utbildning som kräver grundläggande behörighet. Kalle kan tillgodoräkna sig 1.5 meritpoäng. Om Kalle söker en utbildning som kräver Franska 3 kan han tillgodoräkna sig 1.0 meritpoäng.

Det är således ganska viktigt att du planerar dina språkstudier redan i grundskolan om du tänker dig plugga vidare efter gymnasiet.

För dig som går GY11