Komvux och folkhögskola

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Här hittar ni information och regler kring vad som gäller på Komvux och folkhögskola.

Detta är utbildningsformer efter gymnasieskolan eller från 18 år, se regelverket på respektive hemsida.

www.eskilstuna.se (välj vuxenutbildning på kommunens hemsida så finner ni information kring denna skolform).

www.folkhogskola.nu (här hittar ni information om vad som gäller kring studier på folkhögskola, programutbud, ekonomi, satsningar för elever med funktionsnedsättningar t ex autistiskt spektra, (ADHD; ADD; Asberger m fl)