Behörighet

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

För att vara behörig till högskoleförberedande program måste du ha minst betyget E i:

• Svenska eller svenska som andra språk
• Matematik
•  Engelska
• Nio andra ämnen

D v s minst betyget E i tolv ämnen. Dessutom krävs speciell behörighet till olika  högskoleförberedande program:


NA och TE: minst betyget E i Biologi, Fysik och Kemi, (samt 6 andra ämnen).
 
EK, HU och SA: minst betyget E i Geografi, Historia, Samhällskunskap och Religion, (samt 5 andra ämnen).
 

För att vara behörig till Yrkesprogram gäller minst betyget E i:


• Svenska eller svenska som andra språk
• Engelska
• Matematik
• 5 andra ämnen

D v s minst betyget E i åtta ämnen.

OBS! Du måste ha godkänt i matematik, svenska och engelska och uppfylla ovan krav för att komma in på ett nationellt program.