Tåget - internationell klass In 7-9

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Från och med vårterminen 2010, har Studieverkstan tillkommit. Som ska vara en "påbyggnadslänk" för elever som gått i Internationell klass och som nu ska lotsas in i/går i sin ordinarie klass.
I princip gäller verksamheten i Studieverkstan de något äldre eleverna.
Direkt kopplade till Studieverkstan är pedagogen Emad Yousif,  Erika Salazar och Språkstödjare är Faisal Hassan (somaliska)

Telefon till Tåget är  016- 710 52 22.