31:an - specialpedagogik

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

 

 

31:an är det arbetslag som till största delen ansvarar för specialundervisningen på Djurgårdsskolan i år 1-9.
Klasserna i år 1-9 är uppdelade i arbetslag som var och ett har en representant från 31:an knuten till sig. Tanken med det är att fortlöpande utbyta information om hur situationen ser ut i klasser och för enskilda elever.

  

Vi som är knutna till arbetslaget är:

Charlotte Alm (specialpedagog F-3)
Victoria Trübenbach  (specialpedagog F-3)
Birgitta Jansson (specialpedagog 4-6)
Jenny Lodin (speciallärare 4-6)
Anette Lindén (speciallärare 7-9) 
Carina Lundvall (specialpedagog 7-9)
Jonas Enavall (specialpedagog 7-9)
Kertin Klacksell (specialpedagog Pilen / F-3)

 

 

Mål/organisation för verksamheten är:

 

  • att bedriva studier så att eleven kan behålla sin framtidstro och utveckla sin självkänsla och sociala kompetens.
  • att varje elev ska få möjlighet att känna stolthet över sitt arbete i skolan och inför sig själv, föräldrar och personal.
  • att möta eleverna med en tillåtande, öppen och generös attityd och samtidigt representera stabilitet.


Vi prioriterar elever i behov av olika typer av stöd under kortare eller längre tid.

Klassföreståndaren och ämnesläraren är fortfarande ansvarig för de elever i sin klass som arbetar för 31:an.

Vi gör en noggrann genomgång med klassföreståndare, ämneslärare, elev, föräldrar och 31:ans personal före elevs längre närvaro i 31:an. Vid det tillfället klargörs tydligt vem som ansvarar för vad.

Vi arbetar för att få elever och föräldrar delaktiga i verksamheten.

 

Studioverkstad

Från och med vårterminen 2010, har Studieverkstaden tillkommit. Som ska vara en "påbyggnadslänk" för elever som gått i Internationell klass och som nu ska lotsas in i/går i sin ordinarie klass.
I princip gäller verksamheten i Studieverkstaden de något äldre eleverna.

Direkt kopplade till Studieverkstaden är pedagogen Emad Yousif. Språkstödjare är Faisal Hassan (somaliska) och Erika Salazar

Telefon till studieverkstaden är 016- 710 52 22.